Banner Image

ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ

ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
1,250
ಅವಳಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಲೋಕನ

ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸು ಆನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಚಿಂತಿಸುತ್ತದೆ? ಅವುಗಳ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅವುಗಳು ತೋರುವ ಸೌಮ್ಯ ಮುಖಭಾವವೆ? ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ವಭಾವಗಳೆ? ಆನೆಗಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ದುಬಾರೆ ಆನೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಲೇ ಬೇಕಿರುತ್ತದೆ. ಆನೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ವಿವಿಧ ಕ್ಯಾಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಆನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಕಾಡಿನಿಂದ ತಂದ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕಿಯೆಯನ್ನು (ಲಾಗ್ಗಿಂಗ್) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದನಂತರ, ಆನೆಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವು ಉದ್ಭವಿಸಿದ್ದಿತು.

ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಆನೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ದುಬಾರೆ ಕ್ಯಾಂಪು ಒಂದು ಹೊಸ ಕರೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತು.ಇಂದು, ಅದು ನೂರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ತಮ್ಮ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕನಸನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಖ ಕೊಟ್ಟು (ಕಂಡಿತವಾಗಿ  ಅಕ್ಷರಶ:) ಆನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದುಬಾರೆ ಆನೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪು ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ , ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದುಸದವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದರ ಸುತ್ತಲೂ ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳು ಆನೆಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ಹೊರಡುವರು.ಓರ್ವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಆನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ, ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುವರು. ಇಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುವಿರಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಆನೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುವರು. ನಿಮ್ಮ ಷರ್ಟುಗಳ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿರಿ – ಆನೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳ ಮುಖಕ್ಕೆ, ಅದರ ದಂತಗಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಇತರೆ ಅಂಶಗಳು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು.

ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ, ಆನೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿಯಿರಿ. ಆನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ  ಹಾಗೂ ಮರದ ದಿಮ್ಮಿಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿನ ಈ ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾವುತರುಗಳು  ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವರು

ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅರಣ್ಯಗಳು  ಕೌತುಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಾಡೆತ್ತು/ವನವೃಷಭ, ಚಿರತೆ, ಕಾಡು ನಾಯಿ, ಸ್ಲಾತ್ ಕರಡಿ, ನವಿಲು, ಕವುಜಗಗಳು, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಜುಲೈ, ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ನದಿ ಚಾಚಿನಲ್ಲಿ   ನದಿ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್  ಜಲಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು.  ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಖಾಧ್ಯಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ  ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯ ಖಾಧ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅನುಭವ

ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ

ಕ್ಯಾಂಪು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಜ ಸುಂದರ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹವಾಮಾನ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುವ ನದಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗಿಡಮರಗಳು ಹಚ್ಚಹಸುರಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮೈನವಿರೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಕಳೆದನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳು (ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ ಪ್ರಾರಂಭದವರೆಗೆ) ವಾತಾವರಣವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ  ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಂಪು ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್

  ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

  ನಂಜರಾಜಪಟ್ಟಣ ಪೋಸ್ಟ್, ಕುಶಲನಗರ, ಸೋಮವರ್‌ಪೆಟ್ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕೂರ್ಗ್ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಬ್ಲಿ,
  ಮೈಸೂರು ಸುತ್ತ - 571 234 ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಮಿಸ್ ಅನುಪಮಾ
  ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449597876
  ಲ್ಯಾಂಡ್-ಲೈನ್: 08276267641
  ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: dubare@junglelodges.com

  ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು

  • Exterior
  • Interior
  • Interior
  • Bathroom
  • Exterior
  • Interior
  • Interior
  • Bathroom

  ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  1250

  ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿ ನಡಿಗೆ.

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೂ.500/-. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಪ್ರತಿ ಸಫಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 1,300/- ರೂ. ಜಿಎಸ್ಟಿ 18% ಹೆಚ್ಚುವರಿ.

  ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರ: ಕಾಟೇಜು

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  ಸ್ನಾನಗೃಹ
  ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್
  ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
  ಆಸನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
  ಬಾಲ್ಕನಿ
  • Exterior
  • Interior
  • Interior
  • Exterior
  • Interior
  • Interior

  ರಿವರ್ ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕೇಜು

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  5,688

  ನೀವು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ವಾರಾಂತ್ಯದ ದರಗಳ ಮೇಲೆ 15% ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು).

  ಪ್ಯಾಕೇಜು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ : ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಸತಿ ಅನುಕೂಲತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ,  ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ದುಬಾರೆ ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎರಡು ಜೀಪು ಸಫಾರಿ, ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ/ಟ್ರಿಕಿಂಗ್, ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 18%

  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದಂತಹ ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೋಚಿತ (ಸೀಸನಲ್) ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರ: : ಕಾಟೇಜು

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  ಸ್ನಾನಗೃಹ
  ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್
  ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
  ಕೊಡೆ
  ಟಾರ್ಚ್
  ಲಗೇಜ್ ನೆರವು
  ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಕರೆ / ಸೇವೆ
  ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್
  ಆಸನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
  ಬಾಲ್ಕನಿ
  ಕಾಫಿ ತಯಾರಕ ಯಂತ್ರ
  • Exterior
  • Interior
  • View
  • Bathroom
  • Exterior
  • Interior
  • View
  • Bathroom

  ಫಾರೆಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕೇಜು

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  5,688

  ನೀವು ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ  ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ವಾರಾಂತ್ಯದ ದರಗಳ ಮೇಲೆ 15% ರಿಯಾಯಿತಿ ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು).

  ಪ್ಯಾಕೇಜು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ : ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ವಸತಿ ಅನುಕೂಲತೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ,  ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ದುಬಾರೆ ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎರಡು ಜೀಪು ಸಫಾರಿ, ಪಕ್ಷಿ ವೀಕ್ಷಣೆ/ಟ್ರಿಕಿಂಗ್, ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ 18%

  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದಂತಹ ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೋಚಿತ (ಸೀಸನಲ್) ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರ: ಕಾಟೇಜು

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  ಸ್ನಾನಗೃಹ
  ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್
  ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
  ಕೊಡೆ
  ಟಾರ್ಚ್
  ಲಗೇಜ್ ನೆರವು
  ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಕರೆ / ಸೇವೆ
  ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್
  ಆಸನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
  ಬಾಲ್ಕನಿ
  ಕಾಫಿ ತಯಾರಕ ಯಂತ್ರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ

  ಆನೆಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  661

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು).

  ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನ ಭೇಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ : ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಟ್ರೆಕಿಂಗು.
  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದಂತಹ ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೋಚಿತ (ಸೀಸನಲ್) ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

  ವರದಿಯಾಗುವ ಸಮಯ: 8:30 am | ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಸಮಯ: 11:30 am

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ

  ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನ ಭೇಟಿ

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  1,274

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು). (ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)

  ಹಗಲು ಹೊತ್ತಿನ ಭೇಟಿ ಪ್ಯಾಕೇಜು ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ : ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಆನೆಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ.
  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದಂತಹ ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೋಚಿತ (ಸೀಸನಲ್) ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ವರದಿಯಾಗುವ ಸಮಯ: 8:30 am | ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಸಮಯ: 2:30 pm

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  ವಿವರ

  ದಿನ 1

   1:00 pm -

   ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳುವುದು.

   1:30 pm - 2:30 pm

   ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತ: ನೀವೇ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ.

   4:00 pm - 4:30 pm

   ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀ/ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ  ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಿರಿ.

   4:30 pm - 6:30 pm

   ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು  ಅರಣ್ಯದೊಳಗಡೆಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಅಥವಾ  ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ   ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸುತ್ತ  ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡುತ್ತಾ  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

   7:00 pm - 7:45 pm

   ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀ/ಕಾಫಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

   7:45 pm - 8:30 pm

   ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ  ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ.

   8:30 pm - 9:30 pm

   ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಕತೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ಯಾಂಪು ಬೆಂಕಿಯ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸು:ಖ-ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ.

  ದಿನ 2

   6:15 am - 6:30 am

   ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆ.

   6:45 am - 8:30 am

   ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು  ಅರಣ್ಯದೊಳಗಡೆಗೆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಅಥವಾ  ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ   ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸುತ್ತ  ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡುತ್ತಾ  ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

   8:30 am - 9:00 am

   ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ

   9:00 am - 10:15 am

   ಆನೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ

   10:30 am -

   ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ – ಲಾಡ್ಜಿನಿಂದ ಹೊರಡುವುದು.

  • ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
  • ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
  • ದರಪಟ್ಟಿಯು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ) ಸುಂಕವು ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ.
  • ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು
   Account Holder: Jungle Lodges & Resorts Ltd Branch: M G Road, Bangalore HDFC Bank Account No: 00762050000434 IFSC Code: HDFC0000076
  • ದರ ಮುಂಗಡ ದೃಢೀಕರಣ ಸಲುವಾಗಿ
  • ಪಡಿಸಿದ ಬುಕಿಂಗ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಯವಿದ್ದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ 10% ಸುಂಕ
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ ನಡುವೆ 48 ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಸಮಯವಿದ್ದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ 50% ಸುಂಕ
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಇಲ್ಲ
  • ಒಂದು ಮುಂದೂಡಿಕೆ / ಹಿಂದೂಡಿಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಯವಿದ್ದು ವಿನಂತಿಸಿದರೆ ಉಚಿತ (ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ರದ್ದತಿ ಇಲ್ಲ).
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ ನಡುವೆ 48 ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಯವಿದ್ದು ವಿನಂತಿಸಿದರೆ 10% ಸುಂಕ
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರೆ 50% ಸುಂಕ
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ

  ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಗಳು

  (English)

  • Dress for comfort. Do avoid bright colours and stick to muted shades of green, black, grey and brown. The more you meld with the background, the better.
  • Wear comfortable walking shoes.
  • Avoid smoking – anything can start a forest fire.
  • You’ll be spending a lot of time outdoors. Don’t forget your hat, sunscreen, sunglasses, torch, etc.
  • Avoid plastics. We’re really trying to cut down on plastics.
  • PETS ARE STRICTLY  NOT ALLOWED

  ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ

  From ಮೈಸೂರಿನಿಂದ

  ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ

  ಕ್ಯಾಂಪು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 239 ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವುದು

  ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ

  ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಅತೀ ಸಮೀಪದ ರೈಲ್ವೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಟ್ರೈನುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

  ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ

  ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಅತೀ ಸಮೀಪದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

  Bengaluru to Dubare Elephant Camp https://goo.gl/maps/j76qiQHmZCx


  ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು

  ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

  ಒಂದು ನದಿಯು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ

  ಒಂದು ನದಿಯು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಮೂಲಕ ಹರಿಯುತ್ತದೆ

  Nanjaraja, the king of Nanjarayapatna, had many enemies. In a dream, he was told that his troubles would vanish if he built a temple in a day. The task seemed impossible, but if anybody had a chance of doing it, it was the masterful Chola architects. They were pressed into service and set about achieving the deadline, working through the night.

  ಕೊಡಗಿನ-ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ

  ಕೊಡಗಿನ ವಿಡಿಯೋ – ದುಬಾರೆ ಆನೆಗಳ ಕ್ಯಾಂಪು

  ರೆಸಾರ್ಟ್

  ಫೇಸ್ಬುಕ್

  ಟ್ವಿಟರ್

  ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 2021 ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್‌ಗಳು

  Top