Banner Image

ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್

ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
6,608
ಅವಳಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವಲೋಕನ

ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಗಳ (ಬಿ.ಆರ್. ಹಿಲ್ಸ್)  ಸೌಂದರ್ಯತೆಗಳು ಕಲ್ಪನೆಗೆ ನಿಲುಕದಷ್ಟು ಇರುತ್ತವೆ. ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಷ್ಟು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾವಲುಗಾರನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಗಳು ಪೂರ್ವ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನು ಸಂಧಿಸುತ್ತವೆ, ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸಾಲು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿದಾದ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು. ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗಿರದ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಗಾಧ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಿದೆ. ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ/ದ್ವನಿಗಳಿಗೆ ಈಡಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ನರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳ ಹಾರನ್ನಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹಕ್ಕಿಗಳ ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮರಗಳ ಪಿಸುಗುಟ್ಟುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಬಿಡಿರಿ. ಇದು ಕ್ಯಾತದೇವರಾಯ ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಅನುಭವ

ಕ್ಯಾತದೇವರಾಯ ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪು ನೀವು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅತೀ ಸಮೀಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೆರೆಯುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾಹಸಕಾರ್ಯ/ಅಸಾಧಾರಣ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯದ ನೀತಿಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ  ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗೌರವ ನೀಡಿರಿ.  ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯವು ಅದರ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೂ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು/ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಈ ಭಾಗಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆನೆ, ಕಾಣುಕೋಣ, ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿರತೆಗಳ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ

ವೆಲ್ವೆಟ್ ಮುಂಬಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನುಥಾಚ್, ಚಿನ್ನದ ಮುಂಬಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಸಿಸ್, ಕುಸುಮಮಂಜರಿ ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾರಾಕೀಟ್ ಗಿಳಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಲಬಾರ್ ಶಿಳ್ಳೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೃಷ್ಣಪಕ್ಷಿ ಅಥವಾ ಕೋಗಿಲೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅರಣ್ಯಗಳು 250ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಕ್ಷಿವರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ  ಹೋದಲ್ಲಿ,  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವರು. ನಾವು ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆಗೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ – ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ. ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ  ಆವಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು.

ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆ ವಿರಮಿಸುವ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ :  ನೀವು ಕ್ಯಾಂಪು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು (ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಗಳು ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ) ಅಥವಾ ಆಡಿಯೋ ವಿಷ್ಯುಯಲ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು : ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡುವಂತಹ ಬಫೇ ಊಟ. ನೀವು ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ, ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಂತಹ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭೇಟಿಯು  ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಸ್ಲಾತ್ ಕರಡಿಗಳು, ಕಾಡು ನಾಯಿಗಳು, ಬೊಗಳುವ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಚುಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆಗಳು, ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳು, ಮಲಬಾರ್ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ಅಳಿಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿವರ್ಗಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಲ್ಪ ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಕ್ಯಾಂಪು ಹುಲಿಗಳ ಮೀಸಲು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮೀಪವಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇದಿತವಾಗಿದೆ.

ಗಮನಿಸುವುದು : ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಸಫಾರಿಗೆ 45 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 06.30ರಿಂದ 10.15ರ ನಡುವೆ 2-3 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ

ಕ್ಯಾತದೇವರಾಯ ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಯವು/ಕಾಲವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 1800 ಅಡಿಯಿಂದ 6000 ಅಡಿಗಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಸರ್ಗಧಾಮವು ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದಂತೆ, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ  ವಿಫುಲ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತವೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್

  ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

  ಕೆ.ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ಪಿ.ಒ. ಕ್ಯಥದೇವರಾಯಣ ಗುಡಿ,
  ಮೈಸೂರಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ಚಾಮರಾಜ್‌ನಗರ 571 313 ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
  ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್
  ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ: 9449599790
  ಲ್ಯಾಂಡ್-ಲೈನ್: 09379676618
  ಇಮೇಲ್ ಐಡಿ: info@junglelodges.com

  ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು

  • Exterior
  • Exterior
  • Interior
  • Bathroom
  • Exterior
  • Exterior
  • Interior
  • Bathroom

  ವೈಸರಾಯ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  7,906

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದು.

  ಪ್ಯಾಕೇಜು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ,  ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿಗಳ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸಫಾರಿ,  ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ 18%, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದಂತಹ ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೋಚಿತ (ಸೀಸನಲ್) ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರ: ಲಾಗ್ ಹಟ್

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  ಸ್ನಾನಗೃಹ
  ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್
  ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
  ಕೊಡೆ
  ಟಾರ್ಚ್
  ಲಗೇಜ್ ನೆರವು
  ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಕರೆ / ಸೇವೆ
  ಆಸನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
  ಕಾಫಿ ತಯಾರಕ ಯಂತ್ರ
  • Exterior
  • Exterior
  • Interior
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • Exterior
  • Exterior
  • Interior
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್

  ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  6,962

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದು

  ಪ್ಯಾಕೇಜು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿಗಳ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸಫಾರಿ,  ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ 18%, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದಂತಹ ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೋಚಿತ (ಸೀಸನಲ್) ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರ: ಟೆಂಟು ಕಾಟೇಜು

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  ಸ್ನಾನಗೃಹ
  ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್
  ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
  ಕೊಡೆ
  ಟಾರ್ಚ್
  ಲಗೇಜ್ ನೆರವು
  ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಕರೆ / ಸೇವೆ
  ಆಸನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
  ಕಾಫಿ ತಯಾರಕ ಯಂತ್ರ
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • Interior
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • Interior
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್

  ಮಹಾರಾಜ ಪ್ಯಾಕೇಜು

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  7,906

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದು

  ಪ್ಯಾಕೇಜು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿಗಳ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸಫಾರಿ,  ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ 18%, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದಂತಹ ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಲೋಚಿತ (ಸೀಸನಲ್) ದರ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

  ದರಪಟ್ಟಿ/ಟಾರಿಫ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

  ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರ: ಸೂಟ್ ಕೊಠಡಿ

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  ಸ್ನಾನಗೃಹ
  ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್
  ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
  ಕೊಡೆ
  ಟಾರ್ಚ್
  ಲಗೇಜ್ ನೆರವು
  ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಕರೆ / ಸೇವೆ
  ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್
  ಆಸನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
  ಬಾಲ್ಕನಿ
  ಕಾಫಿ ತಯಾರಕ ಯಂತ್ರ
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್

  ದಿವಾನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  7,080

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದು

  ಪ್ಯಾಕೇಜು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿಗಳ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸಫಾರಿ,  ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ 18%, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

  ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರ: ಡೀಲಕ್ಸ್

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  ಸ್ನಾನಗೃಹ
  ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್
  ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
  ಕೊಡೆ
  ಟಾರ್ಚ್
  ಲಗೇಜ್ ನೆರವು
  ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಕರೆ / ಸೇವೆ
  ಆಸನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
  ಬಾಲ್ಕನಿ
  ಕಾಫಿ ತಯಾರಕ ಯಂತ್ರ
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್
  • ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್

  ದಿವಾನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜು

  ಬೆಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
  6,608

  ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ  ಆಗಿರುತ್ತದೆ (ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 30% ರಷ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳುವ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ  (ಎಕ್ಸ್ ಟ್ರಾ) ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದು

  ಪ್ಯಾಕೇಜು ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿಗಳ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳಕ್ಕೆ ಸಫಾರಿ,  ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್.ಟಿ 18%, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

  ವಸತಿ ಪ್ರಕಾರ: ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುವ

  ಸೌಲಭ್ಯಗಳು:

  ಸ್ನಾನಗೃಹ
  ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್
  ಪಾರ್ಕಿಂಗ್
  ಕೊಡೆ
  ಟಾರ್ಚ್
  ಲಗೇಜ್ ನೆರವು
  ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಕರೆ / ಸೇವೆ
  ಆಸನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ
  ಬಾಲ್ಕನಿ
  ಕಾಫಿ ತಯಾರಕ ಯಂತ್ರ

  ವಿವರ

  ದಿನ 1

   1:00 pm -

   ಲಾಡ್ಜಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು – ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳ್ಳುವುದು.

   1:30 pm - 2:30 pm

   ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತ: ನೀವೇ ಹೊಟ್ಟೆತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ

   3:45 pm -

   ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀ/ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳಿರಿ

   4:00 pm - 6:30 pm

   ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ   ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸುತ್ತ  ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  ನೀಡುತ್ತಾ   ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು.

   6:30 pm -

   ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ಟೀ/ಕಾಫಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು

   7:30 pm - 8:15 pm

   ಸಭಾಂಗಣ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರಿ.

   8:30 pm - 9:30 pm

   ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಕತೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕ್ಯಾಂಪು ಫೈರಿನ ಬೆಚ್ಚನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಸು:ಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರಿ.

  ದಿನ 2

   6:00 am -

   ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯದ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಟೀ/ಕಾಫಿ ಸೇವಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ  ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದೇಳಿರಿ.

   6:15 am - 8:45 am

   ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೀಪ್ ಸವಾರಿಯ ಮೂಲಕ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವರು ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವರು.

   8:45 am - 9:45 am

   ಗೋಲ್ ಘರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ

   10:30 am -

   ಪ್ರವಾಸ ಮುಕ್ತಾಯ – ಲಾಡ್ಜಿನಿಂದ ಹೊರಡುವುದು.

  • ದರಪಟ್ಟಿಯು ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ
  • ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ವರ್ಗಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಂಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
  • ದರಪಟ್ಟಿಯು ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ.
  • ರಿಂದ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ) ಸುಂಕವು ಸುಂಕದ ಮೇಲೆ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ.
  • ಪೂರ್ವ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಂಕವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
  • ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳು
   Account Holder: Jungle Lodges & Resorts Ltd Branch: M G Road, Bangalore HDFC Bank Account No: 00762050000434 IFSC Code: HDFC0000076
  • ದರ ಮುಂಗಡ ದೃಢೀಕರಣ ಸಲುವಾಗಿ
  • ಪಡಿಸಿದ ಬುಕಿಂಗ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಲಾಗಿದ್ದು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ ಮೊದಲು ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಯವಿದ್ದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ 10% ಸುಂಕ
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ ನಡುವೆ 48 ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಸಮಯವಿದ್ದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ 50% ಸುಂಕ
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯ 48 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿ ಇಲ್ಲ
  • ಒಂದು ಮುಂದೂಡಿಕೆ / ಹಿಂದೂಡಿಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಯವಿದ್ದು ವಿನಂತಿಸಿದರೆ ಉಚಿತ (ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಡಲಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ರದ್ದತಿ ಇಲ್ಲ).
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ ನಡುವೆ 48 ಗಂಟೆಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಸಮಯವಿದ್ದು ವಿನಂತಿಸಿದರೆ 10% ಸುಂಕ
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ 24 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ 48 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರೆ 50% ಸುಂಕ
  • ಚೆಕ್ಇನ್ ದಿನಾಂಕ / ಸಮಯದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡು ಇಲ್ಲ

  ಪ್ರಯಾಣ ಸಲಹೆಗಳು

  (English)

  • Dress for comfort. Do avoid bright colours and stick to muted shades of green, black, grey and brown. The more you meld with the background, the better.
  • Wear comfortbale walking shoes.
  • Avoid smoking – anything can start a forest fire.
  • You’ll be spending a lot of time outdoors. Don’t forget your hat, sunscreen, sunglasses, torch, etc.
  • Avoid plastics. We’re really trying to cut down on plastics.
  • PETS ARE STRICTLY  NOT ALLOWED

  ಮಾರ್ಗ ನಕ್ಷೆ

  From ಮೈಸೂರಿನಿಂದ

  ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ

  ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 193 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ.

  ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ

  ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಸೂರು ಜಂಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ.

  ವಿಮಾನದ ಮೂಲಕ

  ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ವಿಮಾನಗಳಿವೆ.

  Bengaluru to K Gudi Wilderness Camp https://goo.gl/maps/DFfZbqBbRsG2


  ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು

  ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ

  ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ/ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ

  ಒಂದು ಅರಣ್ಯದ ಪರಿಜ್ಞಾನ/ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆ

  ಮಳೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊರಟೆವು ಹಾಗೂ ಅದು ಹೇಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ಲುಗಳು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡೆವು.  ಈ ಹಚ್ಚಹಸಿರು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗಿರುವ ಗಿಡಮರಗಳ ಕಾಡು ಮಳೆಗಾಲದ ನಂತರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶವು ನಮ್ಮ ಹಂಬಲದ ಪ್ರಪಂಚವಾಗಿದ್ದಿತು, ಅದೆಷ್ಟೇ ಬ್ರಾಂತಿಯಿಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ. ನಾವು ನಗರದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ, ಶುಭ್ರ ಗಾಳಿಯಿಲ್ಲದ, ಎತ್ತರದ ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ರಜೆಗಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದಂದು, ಮನೆಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ, ಮರಗಿಡಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ದಿಗಂತವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮನಮೋಹಕ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

  ಕೆ. ಗುಡಿಯ ಅನ್ಯಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳವಂದಿಗರು

  ಕೆ. ಗುಡಿಯ ಅನ್ಯಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿರುವ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಥಳವಂದಿಗರು

  ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆ. ಗುಡಿ ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಓರ್ವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ನಯನಮನೋಹರ ತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಟೆಂಟುಗಳು ಹಾಗೂ ಮರದ ಗುಡಿಸಲುಗಳು (ಹಟ್ಸ್) ಶಾಂತಸ್ವರೂಪದ ಹಚ್ಚಹಸಿರು ದಟ್ಟ ಅರಣ್ಯಭರಿತ ಇಳಿಜಾರುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗಡೆಯೇ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವ ಚಿರತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಲಾತ್ ಕರಡಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ತಾಣವು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ವೈಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ – ಅದೆಂದರೆ ರೆಸಾರ್ಟಿನ ಪರಿಮಿತಿಯ ಒಳಗೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ.

  ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಗಳು

  ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲಗಳು

  ಕೆಲವು ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಿರುತ್ತವೆ – ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೋಗಿಬರುವ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಏನೇನೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ಪು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಹೋದಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ವಿಸ್ಮಯತೆ ಅಥವಾ ಆನಂದದಾಯಕತೆಯು ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದು. ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹುಲಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ – ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿತಾಣ.  ಮಳೆಗಾಲಗಳು ಮರಗಿಡಗಳು ಹಚ್ಚಹಸಿರುಗೊಂಡು ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಕಾಲ ಆಗಿರುವುದಾದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಗಳು, ಅವುಗಳಿಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವಂತಹ/ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ನೀಳನೋಟಗಳ ಏಕಾಂತ ತಾಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

  ರೆಸಾರ್ಟ್

  ಫೇಸ್ಬುಕ್

  ಟ್ವಿಟರ್

  ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ © 2021 ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್‌ಗಳು

  Top